Search

Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Phát triển cao su silicone
Jul 06, 2018

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp cao su silicone đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với sự tăng trưởng nhanh chóng của tiêu thụ, ngành công nghiệp cao su silicone đã bắt đầu chuyển từ cao su đặc biệt hiệu suất cao sang cao su tổng hợp lớn, một trong những giống cao su được sử dụng nhiều nhất. Đó là thông báo rằng tiêu thụ cao su từ tình hình, cao su tự nhiên chiếm 41,8%, SBR và BR tổng chiếm 28,4%, và cao su silicone thường được sử dụng chỉ để xây dựng sealant, nút dẫn điện, chẳng hạn như một số ít các khu vực không lốp , chỉ có tổng mức tiêu thụ cao su là 6,4%. Vì vậy, với cao su silicon trong một số phân khu của lốp để thay thế các loài nhựa khác, tiêu thụ của nó sẽ nhân lên, không gian thị trường sẽ được mở rộng hơn nữa. Về mặt này, người trong cuộc cũng đồng ý với quan điểm trên. Dự kiến đến năm 2015, cao su silicone sẽ chiếm tổng tiêu thụ cao su trong nước 10% ~ 15%, đó là, tiêu thụ cao su silicone dự kiến đạt 1 triệu ~ 150 triệu tấn, và đến năm 2020, cao su silicone chiếm tỷ trọng của tổng tiêu thụ dự kiến sẽ 20% ~ 33%, đó là, tiêu thụ cao su silicone dự kiến sẽ đạt 3 triệu ~ 500 triệu tấn. Nói cách khác, tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp cao su silicone và phát triển lâu dài rất hấp dẫn, sự phát triển tốc độ cao của nó cũng sẽ có tác động rất sâu rộng đến các ngành công nghiệp thượng lưu và hạ nguồn. Trong thực tế, hiệu ứng liên kết ngành công nghiệp thượng nguồn và hạ lưu của ngành công nghiệp cao su silicone đã bắt đầu hiển thị dần dần. Một số chuyên gia chỉ ra rằng sự phát triển ngành công nghiệp cao su silicone của điểm sáng lớn nhất là có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ cao su tự cung tự cấp trong nước. Theo thống kê, nếu đến năm 2020 cao su silicone chiếm tỷ lệ tiêu thụ cao su của Trung Quốc từ 6,5% đến 33% hiện tại thì tỷ lệ cao su tự cung tự cấp trong nước của Trung Quốc có thể tăng từ 50% lên hơn 80%. sự căng thẳng cung cấp cao su, giảm chi phí sản xuất ngành công nghiệp chế biến cao su. Do đó, sự phát triển của ngành cao su silicone không chỉ là phát triển công nghiệp đơn lẻ mà còn liên quan đến sự phát triển chung của nhiều ngành, nhằm nâng cao lợi nhuận của ngành chế biến cao su và nâng cao chất lượng sản phẩm cao su.

Kiến thức Ngành có liên quan