Search

Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Việc sử dụng các sản phẩm silicon
Jul 06, 2018

Silica hữu cơ chủ yếu được sử dụng trong hàng không, công nghệ tiên tiến, Department quân sự và kỹ thuật của vật liệu đặc biệt và xây dựng, điện và điện tử, ô tô, Máy móc thiết bị, hóa chất công nghiệp nhẹ, y học và điều trị y tế; vô cơ silica chủ yếu được sử dụng trong chất hút ẩm, chất xúc tác tàu, đại lý thảm, kem đánh răng mài mòn và vân vân. Silicone sản phẩm độ dẻo dai, linh hoạt là rất tốt, sẽ không được gây ra bởi biến dạng lực lượng bên ngoài, và không độc hại tasteless không màu, không có hại cho cơ thể con người.

Kiến thức Ngành có liên quan