Search

Trang chủ > Hiểu biết > Nội dung
Cao su silicone lưu hóa nhiệt độ cao là gì
Jul 06, 2018

Cao su silicone lưu hóa nhiệt độ cao đề cập đến quá trình Polysiloxan trở thành chất đàn hồi thông qua đúc lưu hóa nhiệt độ cao (110-170 ℃).

Nó chủ yếu dựa trên khối lượng phân tử cao của poly methyl vinyl siloxane cho kẹo cao su sống, trộn với chất độn, chất lưu hóa, dưới sự lưu hóa áp lực gia nhiệt thành chất đàn hồi. Silicone cao su gia cố chủ yếu là các loại khác nhau của carbon trắng đen, có thể làm cho sức mạnh của cao su lưu hóa tăng hàng chục lần lần. Đôi khi để giảm chi phí hoặc cải thiện hiệu suất của cao su và cao su lưu hóa để cung cấp cho một loạt các tính chất đặc biệt, nhưng cũng có thêm một loạt các chất phụ gia. Chất lưu hóa là một loạt các chất xúc tác hữu cơ peroxide hoặc chất xúc tác phụ gia.


Kiến thức Ngành có liên quan