Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cháy Silicone cao su hình nền
Jul 06, 2018

Mặc dù phổ biến khả silicone cao su có thể chơi một tác dụng rất tốt khả, nhưng cũng phù hợp với các yêu cầu bảo vệ môi trường, nhưng trong một số ứng dụng điện, các yêu cầu tương đối cao, chẳng hạn như động cơ, đặc biệt là động cơ phản lực gần dây và cáp cách điện bảo vệ, cũng như hỏa lực cảm ứng với dây điện và cáp bảo vệ của lớp bên ngoài cháy silicone cao su để tiếp tục cải thiện truyền thống silicone cao su cháy với ngọn lửa retardant, nhưng cũng có thể chịu được nhiệt độ siêu cao ngọn lửa đốt cháy thời gian ngắn.

Các tin liên quan