Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Chính các loại cao su Silicone
Jul 06, 2018

Silicone cao su phân loại của nhiều phương pháp, thường theo hình thức chữa trước khi rắn silicone cao su và cao su silicone lỏng; Theo nhiệt độ chữa được chia thành RTV Silicone cao su, cao su silicone cao nhiệt độ cao, theo các monome khác nhau có thể được chia thành methyl vinyl silicone cao su, cao su silicone methyl phênyl vinyl, Flo silicon, nitrile silicone cao su, v.v... Theo hiệu suất và sử dụng khác nhau và có thể được chia thành loại chung, loại nhiệt độ cực thấp, cực cao sức mạnh, khả năng chịu nhiệt độ cao, dầu nhờn, y tế loại và vân vân.

Các tin liên quan