Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Sự khác biệt giữa rắn Silicone và Silicone lỏng
Dec 05, 2018

Trước tiên, phân biệt với sự xuất hiện:

Silicone lỏng trong một trạng thái lỏng và có tính lưu loát; rắn silica gel là vững chắc và có không có tính lưu loát.

Thứ hai, việc sử dụng silicone lỏng và rắn silica gel:

1. chất lỏng silicone thường được sử dụng trong các sản phẩm em bé và nguồn cung cấp nhà bếp cũng như dụng cụ y tế. Nó có thể trực tiếp liên hệ với thực phẩm và cơ thể con người.

2, rắn silicone thường được dùng trong các nhu cầu thiết yếu hàng ngày và công nghiệp linh mục và ô tô.

3, sự an toàn của silicone lỏng và rắn silica gel: lỏng silica gel là một vật liệu lớp cao minh bạch và cao, an toàn thực phẩm, mà không cần thêm các lưu hóa đại lý khi đúc

Vật liệu phụ trợ, niêm phong và được hình thành.

Rắn silica gel là một vật liệu trong suốt. Nó cần phải được cao để tăng tốc lưu hóa ép thời gian và tạo thành một nấm mốc mở.

Các tin liên quan