Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Lịch sử của Silicone cao su
Jul 06, 2018

Cao su silicone lần đầu tiên được tổng hợp bởi Hoa Kỳ với clorua sắt làm chất xúc tác. Năm 1945, sự ra đời của sản phẩm cao su silicone. Năm 1948, việc sử dụng cao su bề mặt cụ thể của silica cao su silicon gia cố phát triển thành công, do đó hiệu suất của cao su silicone nhảy lên một giai đoạn thực tế, đặt nền tảng của công nghệ sản xuất cao su silicone hiện đại.

Từ hai methyl hai tổng hợp silo-silan bắt đầu sản xuất cao su silicone ở các nước của Hoa Kỳ. Nga, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Công nghiệp hóa cao su Silicone Trung Quốc bắt đầu vào năm 1957, một số viện nghiên cứu và các doanh nghiệp đã phát triển một loạt các cao su silicone. Đến cuối năm 2003, năng lực sản xuất cao su silicone của Trung Quốc là 135.000 tấn, trong đó 100.000 tấn cao su nhiệt độ cao.


Các tin liên quan