Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Cháy Silicone cao su là gì
Jul 06, 2018

Cháy silicone cao su, một thành phần chống cháy dựa trên cao su silicone bao gồm hệ thống cháy có chứa các thành phần sau, bạch kim liên hợp, sợi phenolic, oxit kim loại kiềm, kim loại hydroxit hoặc có chứa ôxy tổ hợp hoặc chất làm chậm lửa.

Ở liều lượng cao su silicone, các bộ phận 100 silicone cao su đo lường: Platinum phức tạp 0,00004 ~ 0.00006, phenolic sợi 10 ~ 25, cháy 1 ~ 25. Silicone cao su đã được sử dụng để cấp giấy phép một cảm biến báo cháy bằng cáp vật liệu hàng rào bảo vệ, sau khi kiểm tra, các vật liệu có thể đáp ứng các yêu cầu của bộ phận thiết kế, cao su silicone cháy có thể chịu được khoảng 1000 độ khác nhau của ngọn lửa đang cháy trong 5 phút, và đảm bảo rằng việc bảo vệ nội bộ cáp không bị hư hại, để đảm bảo rằng các cảm biến cháy trong trường hợp của một đám cháy có hiệu lực.


Các tin liên quan